Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ v Bohunicích v roce 2019

Vážení rodiče,

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Brno – Bohunice v červenci a srpnu 2019 zajištěn v těchto termínech:

  1. 7. -       12. 7. 2019         MŠ Amerlingova 4             školné       188 Kč

15. 7. -       26. 7. 2019         MŠ Uzbecká 30                   školné       190Kč

29. 7. -        9. 8. 2019          MŠ Švermova 11                školné       225 Kč

12. 8. -       23. 8. 2019         MŠ Běloruská 4                  školné       191 Kč

26. 8. -         1. 9. 2019         všechny MŠ uzavřeny

 

Pokyny k prázdninovému provozu v naší školce 1. -12. 7. 2019

Prázdninový provoz MŠ Amerlingova 4 je od 6.30 hod. do 16.15 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání o prázdninách činí 188 Kč. Jídlo za jeden den 31Kč (9 dnů celkem 279 Kč), děti s odloženou školní docházkou 35 Kč (9 dnů celkem 315 Kč). Stravné a úplatu lze hradit společně tj. 467 Kč, (děti s povinnou předškolní docházkou platí pouze stravné).

Platbu uhraďte před nástupem dítěte na prázdninový provoz, nejpozději 21.6.2019.

Odhlásit nebo přihlásit dítě ke stravování je možné den předem nejpozději do 15:00 hodin. Výjimkou je pouze v pondělí, kdy můžete stravu odhlásit ráno do 7:00 hod. Stravu nelze odhlašovat zpětně. Jestliže dítě onemocní, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze 1 den nemoci a to v době mezi 11.30 hod – 11.45 hod. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

telefon školní jídelny: 547 215 152, mobil 778 458 152

telefon MŠ: 547 210 823